دنیای جوک

جايي براي تفريح شما

به دوستم میگم کیف پولت چقدر قشنگه

میگه چرم مشهده داییم از کانادا برام آورده!


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@بيا تو دم در بده!
نوشته شده در Sat 24 Aug 2013ساعت 11:32 AM توسط مينا والهه| |

اصــــولا زن بــــــآید خوشگـــــــــــل باشه و خوش هیکل هم باشــــــه البته بــــــــاید اشپزیش هم خـــــــــــوب باشهاخــــــــــلاقش زیاد مهـــــــــــم نیست اون با کـــــــــــــتک درست میشـــــــــه...!بيا تو دم در بده!
نوشته شده در Fri 23 Aug 2013ساعت 3:44 PM توسط مينا والهه| |

دیشب تو خیابون داشتم می رفتم و با فندکم بازی می کردم

پلیس 110 رد شده افسره می گه : اون چیه؟ فندکه؟

پ نه پ مشعل المپیکه دارم می برم لندن!!

گفت پ نه پ و زهرمار سوار شو بریم

می گم یعنی بریم کلانتری؟

می گه : پ نه پ ما اسکورت مشعلیم تا لندن همراهیت می کنیم !بيا تو دم در بده!
نوشته شده در Thu 22 Aug 2013ساعت 7:58 PM توسط مينا والهه| |

رفتم رستوران شاندیز گارسونه میگه:
چیزی میل دارید؟
گفتم:پ ن پ امدم تو رستوران باکلاس بشینم واسه شهرت بازیبيا تو دم در بده!
نوشته شده در Thu 14 Feb 2013ساعت 12:6 PM توسط مينا والهه| |

ببين عزيز دلم پاشو...........
اگه پا نشی قهر ميکنما.............
خب دلم برات تنگ شده............
جون من پاشو............
پاشدی.............
افرين عزيزم............
حالا که پاشدی ماچم کن بگير بخواب!

@@@@@@@@@@@@@@
بيا تو دم در بده!
نوشته شده در Sun 10 Feb 2013ساعت 4:25 PM توسط مينا والهه| |

غضنفر می ره دزدی تفنگو می ذاره پشت گردن یارو می گه

تکـون بخوری با لگد می زنم توکمرت

**********************************************بيا تو دم در بده!
نوشته شده در Tue 29 Jan 2013ساعت 6:40 PM توسط مينا والهه| |

غضنفر خواب میبینه داره بازی میکنه باباش رو میکشه میره مرحله بعد. «

از خواب بلند میشه میبینه باباش جلوش نشسته میگه اه سیو نکردم

**********************************************

یه لره با یه ترکه تو یه اپارتمان زندگی میکردن یه دفعه برق میره ترکه «

یه ظرف میگیره دستش میاد در خونه لره بهش میگه یکم برق بده لره میگه

چرا ظرف فلزی اوردی پلاستیکی می اوردی برق نگیرتت

**********************************************

 

نوشته شده در Tue 29 Jan 2013ساعت 2:10 PM توسط مينا والهه| |

غضنفر خواب میبینه داره بازی میکنه باباش رو میکشه میره مرحله بعد. «

از خواب بلند میشه میبینه باباش جلوش نشسته میگه اه سیو نکردم

**********************************************

یه لره با یه ترکه تو یه اپارتمان زندگی میکردن یه دفعه برق میره ترکه «

یه ظرف میگیره دستش میاد در خونه لره بهش میگه یکم برق بده لره میگه

چرا ظرف فلزی اوردی پلاستیکی می اوردی برق نگیرتت

**********************************************

 

نوشته شده در Tue 29 Jan 2013ساعت 2:10 PM توسط مينا والهه| |

غضنفر خواب میبینه داره بازی میکنه باباش رو میکشه میره مرحله بعد. «

از خواب بلند میشه میبینه باباش جلوش نشسته میگه اه سیو نکردم

**********************************************

یه لره با یه ترکه تو یه اپارتمان زندگی میکردن یه دفعه برق میره ترکه «

یه ظرف میگیره دستش میاد در خونه لره بهش میگه یکم برق بده لره میگه

چرا ظرف فلزی اوردی پلاستیکی می اوردی برق نگیرتت

**********************************************

 

نوشته شده در Tue 29 Jan 2013ساعت 2:10 PM توسط مينا والهه| |

غضنفر خواب میبینه داره بازی میکنه باباش رو میکشه میره مرحله بعد. «

از خواب بلند میشه میبینه باباش جلوش نشسته میگه اه سیو نکردم

**********************************************

یه لره با یه ترکه تو یه اپارتمان زندگی میکردن یه دفعه برق میره ترکه «

یه ظرف میگیره دستش میاد در خونه لره بهش میگه یکم برق بده لره میگه

چرا ظرف فلزی اوردی پلاستیکی می اوردی برق نگیرتت

**********************************************

 

نوشته شده در Tue 29 Jan 2013ساعت 2:10 PM توسط مينا والهه| |Rima tools
دریافت کدباب بدنبال موس

کد متحرک کردن عنوان وب

.

<

Rima tools
دریافت کدباب بدنبال موس دنیای جوک


دنیای جوک

<-PostContent->
ادامـــه مطـــلــبــــــ..♦ـ♦ـ♦ـ....
تاريخ <-PostDate->سـاعت <-PostTime-> نويسنده <-PostAuthor->
яima